lesichovoПроект: „Създаване на постоянна изложба на етнографското наследство и природните и исторически забележителности на община Лесичово с прилагане на компютърни технологии”